^ TOP BACK

SBS 2003'de Companyweb'i Internet'e yayımlama

Windows Small Business Server 2003, Premium Edition çalıştıran bir sunucuda ISA Server 2000 kullanarak http://Companyweb'i Internet'e yayımlama.

Bu makalede, şirketin iç Web sitesinin (http://Companyweb) Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition çalıştıran bir sunucuda Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 kullanarak Internet'te yayımlanması ve böylece dış istemcilerin https://FQDN:444 kullanarak http://Companyweb'e erişmelerinin sağlanması anlatılmaktadır. Burada FQDN, Windows Small Business Server 2003'ü çalıştıran sunucunun tam etki alanı adıdır. Alternatif olarak, dış istemciler http://Companyweb'e SBS 2003'teki Uzaktan Web Çalışma Alanı özelliğinden https://FQDN/remote kullanarak da erişebilir.
 

Daha fazla bilgi

 

Bu makalede Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition CompanyWeb'in ISA Server 2000 ile nasıl yapılandırılacağı anlatılmaktadır.

ISA Server 2000 kullanarak http://CompanyWeb'i Internet'te yayımlayabilmeniz için önce bir protokol tanımı ve bir sunucu yayımlama kuralı oluşturmanız gerekir. Ayrıca, Internet Information Services (IIS) kullanarak http://Companyweb'e bir Web sertifikası atamanız ve sonra uzaktan çalışma alanını Internet'ten erişilebilir duruma getirmek için SBS 2003 sunucusundaki Uzaktan Web Çalışma Alanı özelliğinin kayıt defteri ayarlarını değiştirmeniz gerekir. Aşağıdaki dört yordamda bu değişikliklerin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.
%

ISA Server 2000'de yeni bir protokol tanımı yapılandırma

 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft ISA Server'ın üzerine gelin ve sonra ISA Management'ı (ISA Yönetimi) tıklatın.
 2. ISA Yönetimi konsolunda, Policy Elements'ı (İlke Öğeleri) genişletin, Protocol Definitions'ı (Protokol Tanımları) sağ tıklatın, New'u (Yeni) tıklatın ve sonra Definition'ı (Tanım) tıklatın.
 3. Welcome to the New Protocol Definition Wizard (Yeni Protokol Tanımlama Sihirbazına Hoş Geldiniz) sayfasında, Protocol definition name (Protokol tanımı adı) kutusuna Companyweb Inbound 444 yazın ve Next'i (İleri) tıklatın.
 4. Primary Connection Information (Birincil Bağlantı Bilgileri) sayfasında, Port Number (Bağlantı Noktası) kutusuna 444 yazın. Protocol type (Protokol türü) ayarını TCP olarak bırakın. Direction (Yön) listesinde, Inbound'u (Gelen) tıklatın ve sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 5. Secondary Connections (İkincil bağlantılar) sayfasında, Do you want to use secondary connections? (İkincil bağlantılar kullanmak istiyor musunuz?) ayarını No (Hayır) olarak bırakın, Next'i (İleri) tıklatın ve sonra Finish'i (Son) tıklatın.

ISA Server 2000 kullanarak Companyweb'i yayımlama

 1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft ISA Server'ın üzerine gelin ve sonra ISA Management'ı (ISA Yönetimi) tıklatın.
 2. ISA Management konsolunda, Publishing'i (Yayımlama) genişletin, Server Publishing Rules'u (Sunucu Yayımlama Kuralları) sağ tıklatın, New'u (Yeni) tıklatın ve sonra Rule'u (Kural) tıklatın.
 3. Welcome to the New Server Publishing Rule Wizard (Yeni Sunucu Yayımlama Kuralı Sihirbazına Hoş Geldiniz) sayfasında, yeni kural için bir ad yazın (örneğin, Companyweb yazın) ve Next'i (İleri) tıklatın.
 4. Address Mapping (Adres Eşleme) sayfasında, IP address of internal server (İç sunucunun IP adresi) altında, Windows Small Business Server 2003 çalıştıran sunucunun iç IP adresini yazın. (Örneğin, 192.168.16.2 yazın). Sonra, External IP address on ISA Server (ISA Server'daki dış IP adresi) altında, Windows Small Business Server 2003 çalıştıran sunucunun dış arabirimindeki uygun IP adresini yazın ve Next'i (İleri) tıklatın.

  Not Microsoft, ISA Server 2000'i çalıştıran bilgisayardaki dış ağ bağdaştırıcısında statik bir IP adresi kullanmanızı önerir. Dinamik bir IP adresi kullanırsanız, ISA Server 2000'i çalıştıran bilgisayarın dış ağ bağdaştırıcısındaki IP adresi her değiştiğinde sunucu yayımlama rolünü değiştirmeniz gerekir.
 5. Protocol Settings (Protokol Ayarları) sayfasında, Apply the rule to this protocol'ü (Kuralı bu protokole uygula) listesinde Companyweb Inbound 444'ü tıklatın ve sonra Next'i (İleri) tıklatın.
 6. Client Type (İstemci Türü) sayfasında, Apply the rule to requests from (Kuralı bu istemcinin isteklerine uygula) altında uygun istemci türünü tıklatın.

  Not Sunucu Internet üzerindeki bilgisayarlar tarafından kullanılıyorsa, Any request (Tüm istekler) en iyi seçimdir.
 7. İleri'yi ve ardından Son'u tıklatın.
 8. Restart the ISA Server 2000 Firewall (Güvenlik Duvarı) hizmetini yeniden başlatın. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Başlat'ı tıklatın, Programlar'ın üzerine gelin, Microsoft ISA Server'ın üzerine gelin ve sonra ISA Management'ı (ISA Yönetimi) tıklatın.
  2. ISA Management konsolunda, Servers and Arrays'i (Sunucular ve Diziler) tıklatın, ISAServerAdı'nı genişletin, Monitoring'i (İzleme) genişletin ve sonra Services'ı (Hizmetler) tıklatın.
  3. Sağ bölmede, Firewall'u (Güvenlik Duvarı) sağ tıklatın ve sonra Stop'u (Durdur) tıklatın.
  4. Firewall hizmeti durduktan sonra, Firewall'u (Güvenlik Duvarı) sağ tıklatın ve Start'ı (Başlat) tıklatarak Firewall hizmetini yeniden başlatın.
ÖnemliSunucunuz bir donanım güvenlik duvarının arkasındaysa, donanım güvenlik duvarında 444 numaralı TC bağlantı noktasının açık olduğundan emin olun.

IIS kullanarak http://CompanyWeb'e Web sunucusu sertifikası atama

 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelin ve sonra Internet Information Services (IIS) Yöneticisi'ni tıklatın.
 2. IIS Yönetici konsolunun sol bölmesinde sunucunuzun adını tıklatın.
 3. Sağ bölmede, Web Siteleri'ni çift tıklatın.
 4. Sağ bölmede, Companyweb'i sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
 5. Dizin Güvenliği'ni tıklatın ve sonra Sunucu Sertifikası'nı tıklatın.
 6. Web Sunucu Sertifikası Sihirbazı'na Hoş Geldiniz sayfasında, İleri'yi tıklatın.
 7. Sunucu Sertifikası sayfasında, Varolan bir sertifikayı ata'yı tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.
 8. Available Certificates (Kullanılabilir Sertifikalar) sayfasında, bu Web sitesine atamak istediğiniz yüklü sertifikayı tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın. Sertifikanın adının E-posta ve Internet Bağlantısı Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırdığınızda belirttiğiniz adla eşleştiğinden emin olun. publishing.İçEtkiAlanı.local öğesini tıklatmayın; buradaİçEtkiAlanı.local, iç DNS etki alanınızın adıdır.

  publishing.İçEtkiAlanı.local sertifikası yalnızca içte kullanım içindir. Companyweb sitesine atadığınız sertifikanın, kullanıcıların sunucuya Internet'ten bağlanmak için girdikleri Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) ile eşleşmelidir.
 9. SSL Bağlantı Noktası sayfasında, Bu web sitesinde kullanılması gereken SSL bağlantı noktası kutusuna 444 yazın ve sonra İleri'yi tıklatın.
 10. Sertifika Özeti sayfasında, sertifikayla ilgili bilgileri gözden geçirin ve sonra İleri'yi tıklatın.
 11. Web Sunucu Sertifikası Sihirbazı Tamamlanıyor sayfasında, Son'u tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.
ÖnemliSunucunuz bir donanım güvenlik duvarının arkasındaysa, donanım güvenlik duvarında 444 numaralı TC bağlantı noktasının açık olduğundan emin olun.

Uzaktan Web Çalışma Alanı'nı yapılandırma

http://Companyweb'i Internet'te Uzaktan Web Çalışma Alanı'nda yayımlamak için belirli kayıt defteri değerlerini değiştirmeniz gerekmektedir. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.

UyarıKayıt Defteri Düzenleyicisi'ni yanlış kullanırsanız, işletim sisteminizi yeniden yüklemenizi gerektirebilecek ciddi sorunlara neden olabilirsiniz. Microsoft, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin yanlış kullanımı sonucunda ortaya çıkan sorunları çözebileceğiniz konusunda garanti vermez. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kullanmak kendi sorumluluğunuzdadır.
 1. Başlat'ı tıklatın, Çalıştır'ı tıklatın, Aç kutusuna regedit yazın ve Tamam'ı tıklatın.
 2. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nde, aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarını bulun ve tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\RemoteUserPortal\AdminLinks
 3. Sağ bölmede, HelpDesk'i sağ tıklatın ve sonra Değiştir'i tıklatın.
 4. Değer verisi kutusuna 1 yazın.
 5. Aşağıdaki alt anahtarı bulup tıklatın:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\RemoteUserPortal\AdminLinks
 6. Sağ bölmede, STS'yi sağ tıklatın ve sonra Değiştir'i tıklatın.
 7. Değer verisi kutusuna 1 yazın.
 8. Aşağıdaki alt anahtar için 5 ile 7 arası adımları yineleyin:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\RemoteUserPortal\KWLinks
 9. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

  Önemli 1 - 9 arası adımlarda anlatılan değişiklikleri yaptıktan sonra, Windows Small Business Server 2003 Premium Edition'da E-posta ve Internet Bağlantısı Yapılandırma Sihirbazı'nı çalıştırırsanız 1 olan kayıt defteri değerleri 0 olarak sıfırlanır. Bu nedenle, sihirbazı çalıştırdıktan sonra yeniden Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni çalıştırın değerleri 1 olarak değiştirdiğinizden emin olun.
 

Referanslar

Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

816794 NASIL YAPILIR: Windows Server 2003'te alınan sertifikaları bir Web sunucusuna yükleme (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)
Ek bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
283284 ISA Server'ı kullanarak SSL sertifikalarını görüntülediğinizde boş sayfa görüntüleniyor veya sayfa görüntülenemiyor (Bu bağlantı, bir kısmı veya tamamı İngilizce olan içeriğe işaret edebilir)